page_banner

önümleri

 • Cracking POLYEHTYLENE WAX : SX-115

  “POLYEHTYLENE WAX” -yň döwülmegi: SX-115

  1.PVC profil, turba, köpük tagtasy, agaç plastmassa.
  2. Reňk Masterbatch, doldurylan masterbatch, üýtgedilen masterbatch, işleýän masterbatch.
  3.PVC stabilizatory
  4.Helimini erediň
  5. Boýag, boýag, ýol bellikli boýag
  6.Parafin mumy,
  7. Rezini gaýtadan işlemek

 • Polymer synthetic POLYETHYLENE WAX: SX-110

  Polimer sintetiki POLYETHILEN WAX: SX-110

  PVX gaýtadan işlemek
  Ussat partiýalar
  Gyzgyn ereýän ýelim
  Markol belligi
  PVC gaýtadan işlemek, Ussat partiýalar, Gyzgyn eriş ýelimi, Roadol belligi

 • Polymer POLYETHYLENE WAX : SX-105

  Polimer POLYETILEN WAX: SX-105

  FTWAX her kagyz agramy 25KG bolan içki plastmassa torbalar bilen kagyz kagyzlaryna we dokalan haltalara gaplanýar.Rainagyşdan gark bolup, gün ýanmaly däldir.Iki ýyllap saklap bolýar.

 • High melting Fischer-tropsch wax : SX-F115

  Highokary ereýän Fişer-tropsch mumy: SX-F115

  Highokary eriş nokady Fişer-tropsch mumy

 • High melting point Fischer-tropsch wax : SX-F110

  Highokary eriş nokady Fişer-tropsch mumy: SX-F110

  Artykmaçlygy ulanmak

  Reňk masterbatchynda we üýtgedilen plastmassa senagatynda ulanylýan “Fischer-tropsch” mumy, doldurgyçlaryň dargamagyna we ajaýyp tekizligine kömek edip biler.

  Daşarky çalgy ýaglary hökmünde PVC-de fişer -tropsch mumyny ulanyň, pes ýapyşyk önüm öndürýän tizligi ýokarlandyryp biler.we pigmentiň we doldurgyjyň ýaýramagyna kömek edip biler.Esasanam ýokary ýapyşykly ulgamda ekstruziýa has gowy ulanylýar.Şeýlelik bilen, adaty pe mumy bilen deňeşdirilende 40-50% tygşytlap biler .Şonuň ýaly-da, önümiň üstki ýalpyldawuklygyny düýbünden gowulaşdyryp biler.

  Konsentrirlenen reňk masterbatchynda ulanylanda, pigmenti çygly edip, ekstruziýa ýapyşygyny peseldip biler.

  Has ýokary birleşdiriji nokady bar we gyzgyn eriş ýeliminiň ýylylyk çydamlylygyny gowulandyrýar .Fişer-tropsch mumyň bahasynyň bahasy PE mumyndan has gowudyr.

  Syýa boýag we örtük: bölejikleriň poroşok görnüşi hökmünde syýa boýamakda we örtmekde ulanylýan materiallaryň çişmegine garşylygy we aşgazana garşylygy gowulandyryp biler.Poroşok örtük rezinini goşuň, ekstruziýanyň dowamynda ýag çalmak täsiri bar we nurbat momentini we energiýa sarp edilişini azaldýar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.

  Classokary synp eriş ýelimi
  Kauçuk gaýtadan işlemek
  Kosmetika
  Premium ýalpyldawuk mum
  Galyndy mumy
  Deri mumy
  PVX gaýtadan işlemek
  Gaplamak we saklamak
  FTWAX içerki plastmassa torbalar ýa-da her sap agramy 25KG bolan polietilen dokalan haltalar bilen kagyz kagyzlaryna we dokalan haltalara gaplanýar.Rainagyşdan gark bolup, gün ýanmaly däldir.Iki ýyllap saklap bolýar.

 • The refined Fischer-tropsch wax :SX-F100

  Arassalanan Fişer-tropsch mumy: SX-F100

  Artykmaçlygy ulanmak

  Reňk masterbatchynda we üýtgedilen plastmassa senagatynda ulanylýan “Fischer-tropsch” mumy, doldurgyçlaryň dargamagyna we ajaýyp tekizligine kömek edip biler.

  Daşarky çalgy ýaglary hökmünde PVC-de fişer -tropsch mumyny ulanyň, pes ýapyşyk önüm öndürýän tizligi ýokarlandyryp biler.we pigmentiň we doldurgyjyň ýaýramagyna kömek edip biler.Esasanam ýokary ýapyşykly ulgamda ekstruziýa has gowy ulanylýar.Şeýlelik bilen, adaty pe mumy bilen deňeşdirilende 40-50% tygşytlap biler .Şonuň ýaly-da, önümiň üstki ýalpyldawuklygyny düýbünden gowulaşdyryp biler.

  Konsentrirlenen reňk masterbatchynda ulanylanda, pigmenti çygly edip, ekstruziýa ýapyşygyny peseldip biler.

  Hiç hili hapalanma we tagam ýok, iýmit kontaktlarynyň gyzgyn eriş ýeliminde gönüden-göni ulanylyp bilinmez,

  Has ýokary birleşdiriji nokady bar we gyzgyn ereýän ýelimiň ýylylyk garşylygyny ýokarlandyrýar.

  Giriş nokady az we gyzgyn eriş ýeliminiň güýjüni artdyryp biler.

  Uglerodyň ýaýramagy dar, agzyň açylmagy az we berkleşme wagty gysga.

   

   

  “Fischer-tropsch mum” -yň bahasy-deňlik derejesi PE mumyndan has gowudyr.

  Syýa boýamak we örtmek: ulanylýan materiallary gowulaşdyryp biler kriz garşylygy we aşgazana garşylykbölejikleriň poroşok görnüşi hökmünde syýa boýamakda we örtükde ulanylýar.Poroşok örtük rezinini goşuň, ekstruziýa wagtynda ýaglamak täsiri bar we azalýar  nurbat momenti we  energiýa sarp etmek we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak.

   

   

   

  PVX gaýtadan işlemek
  PVC ýylylyk stabilizatory
  Dolduryjy masterbatch
  Gyzgyn ereýän ýelim
  Brightener
  Premium aýakgap kremi

  Boýag we örtük
  Gaplamak we saklamak
  FTWAX her kagyz agramy 25KG bolan içki plastmassa torbalar bilen kagyz kagyzlaryna we dokalan haltalara gaplanýar.Rainagyşdan gark bolup, gün ýanmaly däldir.Iki ýyllap saklap bolýar.

 • Low melting and segment Fischer-tropsch wax :SX-F70

  Pes ereýän we segment Fişer-tropsch mumy: SX-F70

  Pes eriş nokady Balykçy-tropsch mumy

 • Low melting point Fischer-tropsch wax SX-F60

  Pes ereýän nokat Fişer-tropsch mumy SX-F60

  FTWAX içerki plastmassa torbalar ýa-da her sap agramy 25KG bolan polietilen dokalan haltalar bilen kagyz kagyzlaryna we dokalan haltalara gaplanýar.Rainagyşdan gark bolup, gün ýanmaly däldir.Iki ýyllap saklap bolýar.

12345Indiki>>> 1/5 sahypa